Euclidia mi  (Clerck, 1759))

  Mother Shipton moth