Pustularia bistrinotata bistrinotata   Schilder & Schilder, 1937

Range: W Pacific, Red Sea

Pustularia bistrinotata mediocris   Schilder & Schilder, 1937

Range: Melanesia, New Caledonia, N & NE Australia
Pustularia bistrinotata sublaevis   Schilder & Schilder, 1938

Range: Polynesia